Албано-сербські протиріччя

 • Тип: дипломная работа
 • Добавлен: 16.11.2019

Теоретичний аналіз та особливості історичного розвитку Косово під владою Османської імперії в ХIV ст. Соціально-економічний і політичний розвиток Косово у кінці ХІХ ст. Причини загострення албано-сербських протиріч. Шляхи вирішення проблеми в Косово.


Економіко-статистичний аналіз і шляхи підвищення рентабельності фінансових результатів на прикладі ВАТ "Племінний завод "Біловодський" Луганської області

 • Тип: дипломная работа
 • Добавлен: 16.11.2019

Особливості формування акціонерного сектору в Україні. Аналіз економічної діяльності ВАТ "Племінний завод "Біловодський". Розрахунок резервів підвищення суми прибутку і рентабельності як основних показників фінансової результативності роботи підприємства.


Вплив на атмосферу підприємств харчової промисловості та шляхи його зниження (на прикладі ВАТ "Жашківський маслозавод")

 • Тип: дипломная работа
 • Добавлен: 16.11.2019

Екологічні ризики та шляхи їх подолання. Ступінь забрудненості атмосфери. ВАТ "Жашківський маслозавод" - сучасне підприємство переробної галузі. Екологічна характеристика підприємства як джерела забруднення атмосферного повітря, заходи по його охороні.


Економічна ефективність виробництва молока та шляхи її підвищення

 • Тип: дипломная работа
 • Добавлен: 16.11.2019

Основи економічної ефективності виробництва продукції тваринництва. Сучасний рівень економічної ефективності виробництва молока у господарствах. Резерв збільшення та перспективи розвитку виробництва молока і підвищення його економічної ефективності.


Банківська система України

 • Тип: дипломная работа
 • Добавлен: 16.11.2019

Поняття банківської системи України та її елементи. Національний банк України: його роль у проведенні грошово-кредитної політики та банківського нагляду. Характерні риси та особливості розвитку банківської системи України.


Аналіз фінансово-економічної діяльності підприємства та розробка шляхів її вдосконалення на прикладі ВАТ "АТП-16354"

 • Тип: дипломная работа
 • Добавлен: 16.11.2019

Характеристика роботи АТП. Технологія і організація автомобільних перевезень, технічного обслуговування і поточного ремонту автомобілів. Матеріально-технічна база. Аналіз забезпеченості підприємства трудовими ресурсами. Фінансові результати діяльності.


Інвестиційний клімат в Україні та шляхи його поліпшення

 • Тип: дипломная работа
 • Добавлен: 16.11.2019

Економічна сутність та значення поняття "інвестиційний клімат". Динаміка прямих та портфельних іноземних інвестицій в Україну. Аналіз інвестиційно привабливих галузей вітчизняної економіки. Шляхи удосконалення механізму залучення іноземних інвестицій.


Науково-практичні основи аналізу банкрутства підприємства та шляхи його подолання

 • Тип: дипломная работа
 • Добавлен: 16.11.2019

Характеристика процесу банкрутства. Передумови потрапляння підприємства до банкрутства та нормативно-правова база регулювання цього процесу. Антикризовий менеджмент та його роль в управлінні господарюючим суб’єктом. Шляхи подолання стану банкрутства.


Шляхи вдосконалення бізнес-планування на підприємстві (на прикладі ПП "Агро-тера")

 • Тип: дипломная работа
 • Добавлен: 16.11.2019

Сутність бізнес-планування, його методологія і нормативно-правове забезпечення. Організаційна і фінансово-економічна характеристика ПП "Агро-тера". Оцінка стратегічної орієнтації бізнес-планування на підприємстві та пропозиції щодо його вдосконалення.


Шляхи удосконалення управління персоналом в державній організації

 • Тип: дипломная работа
 • Добавлен: 16.11.2019

Теоретичні основи концепцій управління персоналом. Ефективність, шляхи удосконалення управління персоналом в державній організації. Організація роботи з кадрами державної служби. Напрями ефективного використання персоналу. Охорона праці, цивільна оборона.