Cистема управління зовнішньоекономічною діяльністю ЗАТ "Харків'янка"

 • Тип: дипломная работа
 • Добавлен: 16.11.2019

Принципи зовнішньоекономічної діяльності та зовнішні зв`язки України. Коротка історія фабрики ЗАТ "Харків'янка". Дослідження теоретичних підходів до вибору зовнішньоекономічної стратегії підприємства. Порядок вибору стратегії виходу на зовнішній ринок.


Активізація пізнавальної діяльності учнів в процесі навчання математики

 • Тип: дипломная работа
 • Добавлен: 16.11.2019

Теоретичні основи активізації пізнавальної діяльності учнів 9 класу основної школи в процесі навчання математики. Методи та засоби активізації пізнавальної діяльності учнів у процесі розв’язування математичних задач фінансового змісту, аналіз результатів.


Діяльність українських православних місіонерів у XVIII столітті

 • Тип: дипломная работа
 • Добавлен: 16.11.2019

Сутність християнського місіонерства, його витоки та мета, етапи розвитку, видатні представники. Російські імператори та їхнє ставлення до місіонерської діяльності. Українські православні місіонери в Поволзькій місії. Заснування Іркутської єпархії.


Організаційна та правова регламентація діяльності митного органу України (МОУ) на прикладі діяльності Київської обласної митниці

 • Тип: дипломная работа
 • Добавлен: 16.11.2019

Теоретичні аспекти організаційної та правової регламентації діяльності МОУ, його правовий статус та роль в зовнішньоекономічній діяльності держави. Аналіз існуючого рівня організаційної та правової регламентацій діяльності Київської обласної митниці.


Вдосконалення організації експортно-імпортної діяльності ВАТ "Інтерпайп Нижньодніпровський трубопрокатний завод"

 • Тип: дипломная работа
 • Добавлен: 16.11.2019

Сутність зовнішньоекономічної діяльності (ЗЕД) підприємств в Україні. Аналіз структури реалізації продукції на експорт та внутрішній ринок ВАТ "Інтерпайп Нижньодніпровський трубопрокатний завод". Основні пропозиції по удосконаленню ЗЕД підприємства.


Діяльність озер та боліт у формуванні мінеральних ресурсів

 • Тип: дипломная работа
 • Добавлен: 16.11.2019

Вплив умов водного живлення на формування озер і боліт, їх класифікація та температурний режим. Тирогенні відкладення, водна рослинність та цінні болотні ресурси Чернігівщини. Народногосподарське значення хемогенних та органогенних мінеральних ресурсів.


Диверсифікована стратегія розвитку суб'єкта зовнішньоекономічної діяльності ТОВ "Центр ділових інвестицій"

 • Тип: дипломная работа
 • Добавлен: 16.11.2019

Аналіз зовнішньоекономічної і фінансово-господарської діяльності господарюючого суб'єкта. Вибір стратегії розвитку і обґрунтування критерію оцінки її ефективності. Розробка економіко-математичної моделі та оптимальних параметрів стратегії розвитку.


Діяльність транснаціональних компаній в Україні

 • Тип: дипломная работа
 • Добавлен: 16.11.2019

Діяльність транснаціональних корпорацій. ТНК у процесах глобального руху капіталів та інвестування. Позитивні та негативні наслідки господарської діяльності ТНК. Прямі іноземні інвестиції ТНК у харчову промисловість та у галузь електроніки України.


Оптимізація біржової торгівлі конвертованими валютами на базі прогнозування їх крос-курсів на прикладі діяльності приватного підприємця

 • Тип: дипломная работа
 • Добавлен: 16.11.2019

спеціальності 8.050102 Економічна кібернетика „Оптимізація біржової торгівлі конвертованими валютами на базі прогнозування їх крос-курсів на прикладі діяльності приватного підприємця”


Творча діяльність та взаємини Уласа Самчука у період Другої світової війни на матеріалах газети "Волинь"

 • Тип: дипломная работа
 • Добавлен: 16.11.2019

Суспільно-політичні погляди Уласа Самчука. Легітимність української періодики 1941-1944 років. Перший друкований публіцистичний виступ. Тематика передовиць Уласа Самчука. Подорожево-репортерська публіцистика. Газета "Волинь" і Т. Осьмачка, О. Теліга.