Організація та ефективність використання митних складів при експорті-імпорті товарів

 • Тип: дипломная работа
 • Добавлен: 16.11.2019

Сутність та законодавче поле тарифного та нетарифного регулювання зовнішньої торгівлі в Україні. Організація відкриття, побудова та технологія функціонування митного ліцензійного складу. Перспектива митних режимів контролю при вступі України в СОТ.


Використання дидактичних ігор на уроках математики

 • Тип: дипломная работа
 • Добавлен: 16.11.2019

Психолого-педагогічні передумови використання дидактичних ігор на уроках математики та систематизація досвіду класоводів щодо їх використання. Розробка системи дидактичних ігор на уроках математики у першому класі, її призначення та оцінка ефективності.


Використання дитячої літератури для формування екологічної культури молодших школярів

 • Тип: дипломная работа
 • Добавлен: 16.11.2019

Теоретичні засади формування екологічної культури молодших школярів. Психолого-педагогічні основи екологічного виховання. Екологічна освіта молодших школярів на міжпредметній основі. Використання дитячої літератури для формування екологічної культури.


Використання диференційованого підходу на уроках у початкових класах

 • Тип: дипломная работа
 • Добавлен: 16.11.2019

Педагогічні основи, мета, завдання, види та реалізація диференційованого навчання. Технологія та способи диференціації на уроках. Методика організації диференційованого підходу до молодших школярів у процесі навчальної діяльності, рекомендації щодо неї.


Використання елементів цікавого мовознавства в процесі вивчення іменника в початкових класах

 • Тип: дипломная работа
 • Добавлен: 16.11.2019

Визначення ролі елементів цікавого мовознавства на якість засвоєння учнями знань в процесі вивчення іменника в початкових класах і дослідження особливості його використання в навчальній діяльності вчителя початкових класів. Розробка пізнавальних завдань.


Використання засобів логіко-емоційної виразності у читанні молодших школярів

 • Тип: дипломная работа
 • Добавлен: 16.11.2019

Теоретичні основи виразного читання в початковій школі, техніка мовлення як необхідна передумова виразного читання. Перевірка ефективності формування у молодших школярів умінь і навичок виразного читання, використання засобів логіко-емоційної виразності.


Використання засобів педагогічного малювання у процесі удосконалення навичок образотворчої діяльності молодших школярів

 • Тип: дипломная работа
 • Добавлен: 16.11.2019

Теоретичні основи педагогічного малювання на уроках образотворчого мистецтва. Удосконалення навичок виконання педагогічного малюнка. Методика використання засобів педагогічного малювання у початковій школі. Результати дослідно-експериментальної роботи.


Оптимальне використання складських приміщень на ТД ДП "Сандора"

 • Тип: дипломная работа
 • Добавлен: 16.11.2019

Сучасний стан проблеми керування запасами підприємства в умовах обмеженості площ складських приміщень. Економічний аналіз результатів діяльності ТД ДП "Сандора". Методи математичного моделювання оптимального управління запасами, їх особливості і недоліки.


Підвищення ефективності діяльності підприємства ВАТ "Поліпромінвест" на основі використання економіко-математичних методів

 • Тип: дипломная работа
 • Добавлен: 16.11.2019

Цілі і задачі методики аналізу фінансово-господарської діяльності. Система показників, що характеризують фінансовий стан підприємства, аналіз прибутку і рентабельності. Постановка транспортної задачі і її вирішення за допомогою додатків Ms.Excel.


Еколого-економічні аспекти використання водних ресурсів

 • Тип: дипломная работа
 • Добавлен: 16.11.2019

Використання водних ресурсів і їхня охорона мають ключове значення для досягнення стійкого розвитку. "Водні ресурси" - це всі придатні для господарського використання запаси поверхневих вод, включаючи ґрунтову й атмосферну вологу. Визначення ресурсів.