Сущность феномена "фирменная марка" (брэнд)

 • Тип: дипломная работа
 • Добавлен: 16.11.2019

Фирменные марки: идеализм против реализма. Продукция и фирменные марки. Идеалистическое понимание феномена фирменной марки. Реалистическое понимание феномена фирменной марки. Область действительности фирменных марок допустимости фирменных марок.


Маркетингові комунікації

 • Тип: дипломная работа
 • Добавлен: 16.11.2019

. Сутність комплексу маркетингових комунікацій та його роль в системі управління підприємством. В умовах насиченого ринку недостатньо розробити новий якісний товар, встановити на нього оптимальну ціну і вибрати ефективні канали розподілу. Все більшої ваги в управлінні підприємством набуває така складова комплексу маркетингу, як методи просування товару, під якими розуміють сукупність маркетингових рішень.


Маркетинг

 • Тип: дипломная работа
 • Добавлен: 16.11.2019

Теоретические основы маркетинговых исследований. Сущность и задачи маркетингового подхода в управлении предприятием. Организация маркетинга на предприятии. Служба маркетинга на предприятии: задачи, функции.


Внутренний маркетинг как инструмент эффективного функционирования организаций сервиса

 • Тип: дипломная работа
 • Добавлен: 16.11.2019

Маркетинг как концепция управления сферой услуг в рыночной экономике. Внутренний маркетинг как внутрифирменная философия рыночной ориентации предприятий сферы услуг. Исследование реализации внутреннего маркетинга в сфере услуг на примере ЗАО "Прогресс".


Маркетинг в сфере культуры

 • Тип: дипломная работа
 • Добавлен: 16.11.2019

Сущность и значение маркетинга в сфере культуры. Анализ маркетингового управления в учреждениях культуры на примере народного театра "Синяя птица". Разработка типологической модели организации деятельности службы маркетинга в учреждениях культуры.


Маркетинг на предприятии

 • Тип: дипломная работа
 • Добавлен: 16.11.2019

Особенности маркетинговой системы, международная и российская нормативно-правовая база. Анализ организационно-производственной структуры и финансово-хозяйственной деятельности ПК "ЕМК". Анализ роли маркетинга в экономической деятельности предприятия.


Маркетинг просування товарів на ринок

 • Тип: дипломная работа
 • Добавлен: 16.11.2019

Маркетингова стратегія просування нового товару. Вибір каналів збуту. Ціноутворення. Маркетингова діяльність підприємства тат ефективність його збутової політики. Дослідження конкурентів і структури ринку. Характеристика ринку.


Маркетингові дослідження конкурентоспроможності ДП "Спектр"

 • Тип: дипломная работа
 • Добавлен: 16.11.2019

Економічна природа та методи забезпечення конкурентоспроможності підприємства. Стратегія конкуренції й прогнозування дій підприємства. Характеристика діяльності ДП "Спектр", розробка практичних рекомендацій щодо підвищення його конкурентоспроможності.


Методы комплексного исследования состояния шинного рынка в системе маркетинга

 • Тип: дипломная работа
 • Добавлен: 16.11.2019

Стратегии охвата рынка и позиционирование на предприятии. Характеристика приемов маркетингового исследования. Анализ показателей рынка шинной продукции России. Совершенствования системы маркетинга на предприятии, эффективность рекламы и PR-деятельности.


Методы сбора маркетинговой информации в системе международного маркетинга

 • Тип: дипломная работа
 • Добавлен: 16.11.2019

Информационные задачи маркетинга, методы сбора, получения и обработки маркетинговой информации. Особенности, цели, методика, типология и стадии процесса проведения маркетинговых исследований на примере цифрового фотоаппарата Olympus, анализ конкурентов.